Obec Dolenice

Obec Dolenice

Akce a kultura

Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB  - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Dolenice Dolenice OFO Vlková Kateřina č.p. 292, Kunovice 1 2 414 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Dolenice 628492, č. 184 69        
Dolenice Dolenice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 1619 zastavěná plocha a nádvoří   Dolenice 628492, č. 740/7 124   zemědělská stavba budova bez čp/če, zemědělská stavba, na parcele 740/7 11000
Dolenice Dolenice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 655 zastavěná plocha a nádvoří   Dolenice 628492, č. 740/8 124   objekt občanské vybavenosti budova bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na parcele 740/8 11000
Dolenice Dolenice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 5990 zastavěná plocha a nádvoří   Dolenice 628492, č. 878 150   zemědělská stavba budova bez čp/če, zemědělská stavba, na parcele 878 11000

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

1csright 1

1csleft 2

Obec Dolenice

Obec Dolenice

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.